چهارشنبه, 27 بهمن 1395 ساعت 07:15

هریسون فورد دچار یک سانحه هوایی شد