دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 12:28

77 نفر 57 فیلم کوتاه را داوری می کنند!!!

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 09:19

رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما شد

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 ساعت 08:48

"شب قوزی" را در خانه سینما به تماشا بنشینید

دوشنبه, 18 اسفند 1393 ساعت 10:34

رئیس هیئت مدیره خانه سینما معین شد