معرفی فیلم

نقد فیلم و سریال

گزارش تصویری

اخبار سینمای ایران

معرفی فیلم-قانون مورفی

معرفی فیلم-درساژ

معرفی فیلم-شوبیل

سی و یک نما-مراسم "شب محمد نوری" همزمان با سالگرد درگذشت این هنرمند، 8 مردادماه با همکاری خانه هنرمندان در انجمن شاعران ایران برگزار می شود.

منتشرشده در گوناگون

فریبا شکورصفت صدیقی(سی و یک نما)- امروز سالروز درگذشت خواننده ای است که موسیقی را زبانی جهانی و از آن تمام اقوام و ملت‌های روی زمین می‌دانست، چهره ماندگاری که طنین صدایش هرگز از ذهنمان بیرون نمی شود: محمد نوری.

منتشرشده در گوناگون