چهارشنبه, 12 شهریور 1393 ساعت 08:39

حکایت یک عکس تلخ و غمگین از فرهاد مهراد