سی و یک نما- تماشاخانه آو از تاریخ 16 آبان‌ماه میزبان دو نمایش ˝ شوایک سرباز پاکدل ˝ در ساعت 17 و ˝ بیدینجیلی ˝ در ساعت 18:30 خواهد شد.

منتشرشده در تئاتر