نمایش های«آناکارنینا»، «پالت»، «بوف نه‌چندان کور» و «روال عادی» هفته پایانی اجراهای خود را در تماشاخانه ایرانشهر سپری می‌کنند.

منتشرشده در تئاتر