سی و یک نما* - ايده ها نقش مهمي در خلق يك اثر هنري دارند، خيلي از ايده ها در سطح ذهن باقي مي مانند و هيچگاه به يك اتفاق تبديل نمي شوند و به همين ميزان بعضي از ايده ها هستند كه ناب و شسته و رفته مي شوند و گاهي به يك استثنا بدل خواهند شد، اين كه يك كارگردان يا نويسنده چه طوري بتواند يك ايده خالص را به يك نمايش يا فيلم تبديل كنند كه براي مخاطب باور پذير باشد و حرفي براي گفتن داشته باشد، مي شود تكنيك و هوشمندي....

 

منتشرشده در تئاتر

سی و یک نما – فیلم نهنگ عنبر تلنگری است به خاطرات نسل برزخی دهه ی چهل که میان دو دوره ی تاریخی کشور نوجوانی و جوانی شان را می گذراند. نسلی که انقلابی بود اما آهنگ داریوش و ابی هم  گوش می کرد، از رقص پای مایکل جکسون به وجد می آمدند اما وطن ناموسشان بود و از سرزمین و اعتقادات خود دفاع می کرد و شهید هم می شد. نسلی که با تمام وجود در عاشورای سالار شهیدان سینه میزد و زیر علم می رفت اما نمی دانست چرا دیدن فیلم " این فرارمرگبار" استیو مک کوئین در نوارهای بتاماکس و وی اچ اس جرم است و یا چرا مشکی، سرمه ای و قهوه ای تنها رنگ های مجاز محسوب می شوند.

منتشرشده در سینمای ایران