سی و یک نما-«سعید کشن فلاح»، کارگردان پیشکسوت تئاتر ساعتی پیش در بیمارستان شهید بهشتی همدان درگذشت.

منتشرشده در تئاتر