سی و یک نما - امیرعلی سردار افخمی معمار شناخته‌شده که بناهای مهمی چون تئاترشهر تهران، ساختمان فعلی مجلس و آرام‌گاه صادق‌ هدایت در پاریس از او به‌ یادگار مانده در ۹۱ سالگی در پاریس درگذشت.

منتشرشده در تئاتر