سی و یک نما- نمایش کمدی افسانه ببر که با استقبال بسیار خوب مخاطبین روبرو شده به دلیل آسیب دیدگی تک بازیگر این اثر،هدایت هاشمی فقط برای یک روز اجرا نخواهد شد.

منتشرشده در تئاتر