سی و یک نما- ایزابل هوپر، بازیگر فرانسوی که قریب 20 سال بود در صحنه تئاتر بریتانیا حضور نداشت با اجرای صحنه‌ای از اسطوره‌ای یونانی "فدرا" در قامت نقش اصلی این نمایش ظاهر خواهد شد.

منتشرشده در تئاتر