سی و یک نما –داستان قتل "لاله سحرخیزان" همسر "ناصر محمدخانی" توسط "شهلا جاهد" معشوقه ای که با رعایت خطوط قرمز بعدها با عنوان زن غیر قانونی این ملی پوش در پرونده مطرح شد بستر مناسبی برای قصه گوئی در قاب تصویر بود که خیلی از سینماگران هم به آن علاقه نشان دادند اما موانع و مصلحت اندیشی و از طرفی  نام باشگاه پرطرفدار پرسپولیس همیشه مانع این اتفاق شده بود .

منتشرشده در تئاتر