نمايش چشم ها با نويسندگي مسعود هاشمى نژاد و به كارگردانى بهار محمود زاده شب گذشته در سالن شماره ٣ تئاتر پرديس شهرزاد توسط پوران درخشنده افتتاح شد.

منتشرشده در تئاتر


سی و یک نما -نمايش "چشم ها" به كارگردانى بهار محمودزاده با حضور شبنم قلی خانی، الهه شه پرست و مهدی ماهانی از دوم بهمن  روى صحنه مى رود.

منتشرشده در تئاتر