سی و یک نما- نمایش «پرتقال‌های کال» به کارگردانی صابر ابر، به دلیل استقبال مخاطبان در دو اجرا به صحنه می‌رود.

منتشرشده در تئاتر