سی و یک نما -غم انگیز است که جایگاه بیضایی‌ها و سمندریان‌ها و رفیعی ها و خسروی‌ها اکنون به چنین سرانجامی رسیده‌اند.

منتشرشده در تئاتر