منصور ضابطیان روزنامه نگار، مجری و برنامه ساز موفقی که همچنان برنامه "رادیو هفت" وی از محبوب ترین و بهترین برنامه های تلویزیون محسوب می شود و نگاه خاص او الگویی موثر برای خیلی از برنامه سازان است بعد از زلزله اخیر کرمانشاه در مورد نقش رسانه های سنتی و اهمیت آنها در مواقع بحران می گوید

منتشرشده در تلویزیون