سی و یک نما – فصل سوم خندوانه با حاشیه آغاز شد، با واکنش جلو رفت و به نظر می رسد با خرده گیری های برنامه ریزی شده از بیرون چارچوب تلویزیون، هدایت می شود و گرچه شکی نیست که بلندپروازی های رامبد جوان و ریسک طراحی یک شو با تماشاچی 500 نفری، گرما و صمیمیت را از خندوانه دزدید اما یقینا به عنوان برنامه ای که رنسانس آشتی مخاطب با تلویزیون بود مستحقق چنین برخوردهائی نیست.

 

منتشرشده در تلویزیون