نمایش موارد بر اساس برچسب: برنامه طبیب

سی و یک نما - معاونت سیما در پى ضعف مفرط برنامه طبیب شبکه سه در رعایت استانداردهای برنامه تخصصی زنده، برنامه «طبیب» را متوقف کرد.

منتشرشده در تلویزیون