سی و یک نما- تهیه کننده «چشم شب روشن» با بیان اینکه ویژه برنامه این شبکه برای تحویل سال بدون میهمان برگزار خواهد شد، این زمان را فرصتی برای خلوت محمد صالح علا با مخاطبان ثابتش دانست.

منتشرشده در تلویزیون

سی و یک نما- در آبان ماه 95 سه کار خوب به روی آنتن تلویزیون خواهد رفت که شامل یک سریال ایرانی و ادامه یک سریال خارجی و همچنین یک برنامه ترکیبی با اجرای محمد صالح علا هستند.

منتشرشده در تلویزیون