سی و یک نما - این روزها بازگشت دوباره ی چهره های  مطرح خالق سریال های پر مخاطب تلویزیونی  اتفاق خوبی است که در مهم ترین و تاثیرگزارترین مدیوم  رسانه ئی یعنی تلویزیون که مدت هاست حال خوشی در جذب مخاطب فیلم و سریال ندارد افتاده است.سعید شاهسواری نویسنده سریال های پر طرفداری همچون "اولین شب آرامش" و "بی گناهان" نیز  یکی از همین حرفه ای هاست که قرار است سریال "نجوا" را در پائیز امسال کلید بزند . یقینا می توانیم منتظر دیدن سریالی پر کشش و پر تعلیق در بستر قصه های تو در تو و دیدنی از شخصیت های باورپذیر باشیم.

منتشرشده در تلویزیون