سی و یک نما– برای کودکان قبل از انقلاب مجری برنامه کودک و نوجوان تلویزیون تنها در یک شخصیت خلاصه می شد خانم "احترام برومند" که به بچه ها عشق می داد و بچه ها به او دل می سپردند. پس از انقلاب سیاست های تلویزیون تصمیم گرفت تا از نوجوانان برای اجرای برنامه کودک وام بگیرد. الهه رضائی و گیتی خامنه پیشکسوتان همان دوره اند تا زمانی که "ایرج طهماسب " مبتکر اجرای ترکیبی انسان و عروسک برنامه های کودک شد و" آقای مجری" پر طرفداری که خوشبختانه در همان جایگاه اما با برنامه ای مختص خود باقی مانده است...

منتشرشده در تلویزیون