سی و یک نما - در ادامه از دست دادن چهره های هنری ، عصر دیروز سید مصطفی موسوی  در حین یک عمل جراحی بر اثرایست قلبی درگذشت. وی متولد 1340 در اهواز و فارغ التحصیل فوق لیسانس دانشگاه صدا و سیما بود.

منتشرشده در تلویزیون