سی و یک نما – در دهه ی نود که اجراهای غیرحرفه ای و تقلیدی برنامه های تلویزیونی حوصله ی مخاطب را سر می برد به یاد حرف های یکی از ماندگارترین و باسوادترین مجریان تلویزیونی که از قبل از انقلاب در این حوزه فعالیت داشت افتاده ایم. اسماعیل میرفخرائی که می گفت: "اجرا یک تخصص است که نیاز به دانش و توانایی دارد." این مطلب را به همین بهانه می نویسیم و تقدیم می کنیم به او که ایکاش دوباره برگردد تا روی  صندلی اجرای تلویزیون بنشیند و ما هم ببینیم و لذت ببریم. مطلبی با عنوان آنهائی که اجرای تلویزیونی را متحول کردند:

منتشرشده در تلویزیون

سی و یک نما- ژیلا صادقی از معدود مجریان زن تلویزیون است که به فوت و فن اجرای برنامه های ترکیبی و گفتگو محور تسلط و توانائی هدایت یک برنامه زنده را دارد . پنج سالی بود که این مجری توانا ممنوع التصویر و ممنوع الاجرا شده بود که با اجرای بسیار خوب و روانش در برنامه ویژه نوروز94 شبکه پنج دوباره به تلویزیون سلام کرد.

منتشرشده در تلویزیون