سی و یک نما - ۱۲۰ فیلم وارد مرحله‌ داوری جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران شدند.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - فراخوان ‌یازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران و شرایط ثبت‌نام در آن منتشر شد.

منتشرشده در سینمای ایران