نمایش موارد بر اساس برچسب: سینماتک

سی و یک نما - برنامه نمایش فیلم‌های سینماتک خانه هنرمندان ایران در تابستان ۱۴۰۱ به مرور آثار مریل استریپ اختصاص دارد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما- سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، با نمایش فیلم "مطب دکتر کالیگاری" دوره جدید برنامه‌هایش را به‌ مرور سینمای اکسپرسیونیسم آلمان اختصاص داده است.

منتشرشده در سینمای ایران