هما گویا (سی و یک نما)– مسعود فراستی از منتقدینی است که زمانی نگاهش را دنبال می کردم و گاه نگاه خودم را در نقدهایش می دیدم. از او یاد می گرفتم و گاه آنچه را هم که بلد بودم از یاد می بردم و این روزها گر چه باز هم مشتاقانه منتظرم تا از هذیان گوئی هایش کاسته شود و برگردد به دورانی که یک منتقد با سواد اما با نگرشی خاص بود اما، روز به روز نا امیدتر می شدم تا اینکه در آخرین برنامه هفت آب پاکی را روی امید واریم ریختم.باورم نمیشد که او آن قدر تحت فشار حاشیه ها باشد که حرف هایش تبدیل شود به یک کمدی موقعیت در برنامه هفت وقتی می گوید: نفهمیدم چرا تماشاچی ها داشتند به فیلم "خوب، بد، جلف می خندیدند؟!"

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما – مهران مدیری کارگردان و بازیگر نخبه ی طنز ایران به برنامه ی هفت آمده بود تا از ژانر کمدی بگوید ،آن هم دربرنامه ی دیشب بهروز افخمی که اختصاص به سینمای کمدی داشت.حضور مدیری در این برنامه گر چه غنیمت بود اما خیلی به مقوله ی "سینمای کمدی " مربوط نمی شد چرا که وی یک طنزپرداز بی نظیر در مدیوم تلویزیون است تا سینما و به همین دلیل هم نکته ی جالب توجه این برنامه شنیدن صحبت های مسعود فراستی بود در رابطه با نقد دورهمی ،ساعت خوش و قهوه تلخ. بیشتر به نظر می رسید که این اتفاق برمی گشت به فرصت شناسی بهروز افخمی هوشیار که می دانست اگر مهران مدیری در حال حاضر برنامه ی "دورهمی" را روی آنتن نمی برد و قصد ساخت یک فیلم سینمائی را هم نداشت ، شاید هرگز دربرنامه ی او حاضر نمی شد و چه رونقی بیشتر از حضور مهران مدیری دربرنامه هفت.

منتشرشده در تلویزیون