نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای صدور پروانه

سی و یک نما - شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ۵ فیلم‌نامه موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ۵ فیلم‌نامه موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با نمایش ۳ عنوان فیلم بلند داستانی و ۱۰ عنوان فیلم مستند و ۲۱ عنوان فیلم کوتاه داستانی موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با شش فیلم‌نامه موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - کاظم دانشی کارگردان سینما که در جشنواره فجر چهلم، اولین فیلم خود با نام «علف‌زار»‌ به تهیه کنندگی بهرام رادان به نمایش گذاشت و مورد استقبال قرار گرفت و همچنین این فیلم سال گذشته در اکران نیز موفق بود، از ساخت پروژه سینمایی تازه خود در فضایی جنایی با نام «اردوبهشت» خبر داد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت ۲ عنوان فیلمنامه بلند داستانی و ۱ عنوان فیلمنامه بلند مستند موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - شورای صدور پروانه نمایش آثار غیرسینمایی با نمایش ۵ عنوان فیلم داستانی بلند، یک عنوان مستند و ۷ عنوان فیلم کوتاه داستانی موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران
یکشنبه, 27 شهریور 1401 13:16

موافقت با صدور پروانه نمایش سه فیلم

سی و یک نما - شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی، در جلسه اخیر با ساخت ۵ عنوان فیلم موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

منتشرشده در سینمای ایران
صفحه1 از2