قهرمانان با درد عشقبازی می کنند

نوشته شده توسط
گفتگو با رضا "ایرانمنش " بازیگر جانبازی  که نماینده شورای شهر شد هما گویا-حالا چه…

مرتضی ممیز، آخرین روزها ...آخرین گفته ها

نوشته شده توسط
هماگویا – هشت سال از آن روزها می گذرد. روزهای تلخ برای من و برای…

فقر از در که بیاید ...عشق از پنجره بیرون می رود

نوشته شده توسط
مائده میری-گفتگو اختصاصی با "بهاره رهنما به بهانه نمایش "عامدانه ،قاتلانه ، عاشقانه"فقر از در …

احسان کرمی" روی کاغذ بی خط"

نوشته شده توسط
هما گویا – من هم مثل احسان کرمی می خواهم با تو درددل کنم .…
صفحه315 از315