سی و یک نما- همیشه نحوه برگزاری آکادمی اسکار در هر سال جذاب بوده است. فیلم هایی با ژانرهای مختلف در طول سال ساخته می شوند و از میان آنها نامزدهایی به عنوان بهترین فیلم در اسکار انتخاب می شوند تا از میان آنها کی برگزیده شود و در بین رای دهندگان به این فیلم های نامزد همواره تمایل به انتخاب موضوعات قدیمی و رای دادن ها به صورت محافظه کارانه بوده است.

منتشرشده در سینمای جهان

سی و یک نما- مقامات قضایی لهستان روز پنجشنبه به درخواست همتایان آمریکایی خود که خواستار استرداد رومن پولانسکی به آمریکا هستند، از این فیلمساز لهستانی‌تبار بازجویی کردند.

منتشرشده در سینمای جهان