سی و یک نما - هیات داوران جشنواره ویژه سه روزه کن ۲۰۲۰ که در ماه اکتبر برگزار می شود، اعلام شدند.

منتشرشده در سینمای جهان