سی و یک نما – گرچه فیلم مادر! در سکوت خبری ساخته شد اما پخش تیزر آن به اندازه کافی نظر منتقدین را به خصوص به بازی فوق العاده جنیفر لارنس جلب کرده بود و امروز او را ستاره فستیوال ونیز 74 کرد

منتشرشده در سینمای جهان

GettyImages841173182P2017.jpg          

           

 

 GettyImages840925282P2017.jpg

 

 

popo.jpg

 

 

 rexfeatures_9033486n.jpg     

 

 

  GettyImages840937378P2017.jpg     

 

 

   rexfeatures_9033474l.jpg      

 

 

rexfeatures_9035587m.jpg      

 

 

GettyImages840926704P2017.jpg      

 

 

GettyImages841217186P2017.jpg      

 

 

rexfeatures_9033436b.jpg     

 

 

rexfeatures_9033486d.jpg     

 

 

 rexfeatures_9035652t.jpg 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      photo_2017-09-01_01-28-43.jpg

منتشرشده در سینمای جهان