سی و یک نما- همیشه نحوه برگزاری آکادمی اسکار در هر سال جذاب بوده است. فیلم هایی با ژانرهای مختلف در طول سال ساخته می شوند و از میان آنها نامزدهایی به عنوان بهترین فیلم در اسکار انتخاب می شوند تا از میان آنها کی برگزیده شود و در بین رای دهندگان به این فیلم های نامزد همواره تمایل به انتخاب موضوعات قدیمی و رای دادن ها به صورت محافظه کارانه بوده است.

منتشرشده در سینمای جهان

سی و یک نما- ریدلی اسکات هم اکنون فیلم "خروج" (Exodus) را بر روی پرده سینماها دارد، اما خبرها حاکی است فیلم جدید اسکات به نام "مریخی" (The Martian) نیز در 25 نوامبر 2015 به نمایش عمومی در خواهد آمد.

منتشرشده در سینمای جهان