گزارش نظر

یاد باد ان روزگاران یاد باد ای خدا چ زود گذشت ،من عاشق نقش فیلیسیتی و هتی کینگ بودم ،سریال شادی بود یادم میاد هرهفته لحظه شماری میکردم برای دیدنش حس خوبی به ادم منتقل میکرد ،همه دوست داشتنی بودن حیف کاش اونروزا برگردن :-(