گزارش نظر

سلام. خواسته اید نظرات مودبانه باشد ولی مطلب خودتان مودبانه نیست! در برنامه فرمول یک همیشه یک مهمان مردمی حضور دارد حتی اگر همرتبه با فرد مقابلش که فردی سرشناس در آن حوزه هست نباشد. شما خواسته اید به روز " ملی" سینما احترام بگذارند ولی متاسفانه سینمای ما دیگر رنگ و بوی ملی ندارد و بوی تعفنش همه جا را برداشته است و حتی ما دوستداران سینما را از هر چه هنر هفتم نام گرفته بیزار کرده است پیشنهاد میکنم به جای آنکه به کارهای آقای ملکی بخندید کمی به حال آثار فعلی سینما گریه کنید !