گزارش نظر

شما فکر می کنید سینمای ملی ایران سطحش خیلی بالاست؟!! یا مثلا فیلم تایماز موتوری که ساخته سینمای ملی ایرانه خیلی از کارای ایرج ملکی بالاتره؟ 90 درصد فیلمهای ایران سطحشون در حد همون ایرج ملکیه