گزارش نظر

سلام.این انتخاب شدنتان رابه هردوبزرگوارتبریک عرض میکنم.انجمن روزهای خوبی راباشماخواهدداشت.سیدبهرام یکتاازارومیه.درضمن ازسال1364دراین وادی فعالیت میکنم{تئاتر.تله فیلم های کوتاه غالباطنزبرای سیمای امرکزارومیه}میخواستم به انجمن ثبت نام کنم.تشکر