سی و یک نما -نه اینکه منتظر این خبر نبوده باشیم. نه اینکه از اول سال ۹۸ از حال و روزش بی خبر باشیم، اما مثل خود او در آخرین ترانه اش منتظر "معجزه" بودیم تا امروز صبح که خبر این بود:"بهنام صفوی درگذشت"

منتشرشده در گوناگون