سمیه طراوتی / سی و یک نما - فیلم «هرگز به ندرت، گاهی همیشه»

 Never Rarely Sometimes Always یک درام آمریکایی،انگلیسی است که توسط  «الیزا هیتمن» در  سال 2020 نوشته و کارگردانی شده است

منتشرشده در سینمای جهان