سی و یک نما - خواستیم در تیتر بزنیم که فیلمساز جنتلمن و با پرستیژ سینمای ایران درگذشت. دیدیم شاید به عده ای بر بخورد، تازه،  جنتلمن و پرستیژ هیچ کدام فارسی نبودند. اما  به واقع با پرستیژ و جنتلمن لقب مناسبی برای او بود. فیلمسازی که از دیروز صبح بسیار نگرانش بودیم و امروز با رفتنش همه مان  شوکه شدیم.

منتشرشده در سینمای ایران