هاله مشتاقی نیا * - "پروژه ی خونین او" فارغ از جذابیتِ مستندگونه در روایتِ قاتلی هفده ساله از سه قتل تکان‌دهنده اش، گزارش‌های پزشکی پیرامون این کشتار، گزارشِ کاملِ محاکمه و ...جوری که خودِ " گرَم مک‌ری برنِت" می گوید، رمان ننوشته بلکه تنها گردآورنده ی یک سری مدارکِ از پیش موجود بوده، نشان می‌دهد که کتاب هایی از این دست، چگونه خودشان می‌توانند یک کلاس درس باشند برای علاقه‌مندان به نویسندگی.
 
منتشرشده در گوناگون