معرفی فیلم

نقد فیلم و سریال

گزارش تصویری

اخبار سینمای ایران

سی و یک نما_ چالش‌ها و روابط عاطفی میان اعضای خانواده به‌خصوص پدر، مادر و فرزندان، همواره دستمایه‌ای قابل پردازش برای روایت تصویر بوده‌است که در این میان چند نمونه ملودرام از بقیه بیشتر در ذهن‌ها باقی مانده‌اند که " روز پدر " بهانه‌ای شد تا مروری به شش نمونه از این فیلم‌ها داشته‌باشیم:

منتشرشده در سینمای جهان