سی و یک نما - مراسم رونمایی از اولین پروژکتور ناهیرا (کوچکترین پروژکتور) که توسط رضا حیدری طراح نور تئاتر ایران ساخته شده است شب گذشته سوم آبانماه برگزار شد.

منتشرشده در تئاتر