نمایش موارد بر اساس برچسب: غلامحسین مفید

سی و یک نما - بیژن مفید در ۲۲ خرداد ۱۳۱۴ در تهران به دنیا آمد. وی فرزند غلامحسین مفید و قدسیه فریور از دیار گَرَکان بود. یک خانواده‌ی هنرمند که رونقِ صحنه را از پدر آموخته بودند. در کنار بیژن، بهمن مفید، اردوان مفید و هنگامه مفید. غلامحسین مفید در سالِ ۱۳۱۳ روبروی عبدالحسین نوشین که نقش رستم را داشت، نقش بیژن را بازی کرد و به همین دلیل، به شگونِ آن نمایش، نام  فرزند اولش را بیژن گذاشتند.

منتشرشده در تئاتر