سی و یک نما- نمایش ˝ماجرای به شوی رفتن بانو گشسب دختر رستم دستان˝ به نویسندگی اردشیر صالح‌پور و کارگردانی مریم معترف با حضور فاطمه معتمد آریا در تماشاخانه سنگلج افتتاح شد.

منتشرشده در تئاتر