سی و یک نما- نمایش «ظهور ناگهانی مرگ» به نویسندگی ایلیا عابدینی، فرزاد هداوند خانی، آزیتا نوربخش وکارگردانی ایلیا عابدینی از یکشنبه 28 آذر در مجموعه تئاتر شهر کرج به روی صحنه می رود.

خلاصه: آیا به پایان زندگی فکر کرده ای؟ پایان زندگی جسمانی و یا به پایان زندگی روان! به اینکه برای بهتر شدن زندگی باید کار و تلاش بیشتری کنم؟! آیا شده تا به حال از مرگ عزیزی زجر کشیده باشی؟ و آیا شده تا به حال در غم فقدان عشق یار سوخته باشی!؟ دچار نا امیدی و تنهایی شده ای؟ صبر کرده ای؟ گریه کرده ای؟ آیا تا به حال شاهد جنگ انسان ها با یکدیگر بوده ای؟ آن ها برای بقای بیشتر، برای آنکه خودشان بیشتر زنده بمانند به هم حمله کرده اند و با هم جنگیدند... و آیا در نهایت با کشتن یکدیگر به مرگ غلبه کرده اند؟ وجود مرگ در زندگی برای شما چه معنایی دارد؟ همزمان با رویش، تولد، عشق، شادی، گورهایمان و زمان مرگمان مشخص است زمینی شدن هایمان جستجوی نور و روشنایی داشتن هدف و یا به سرعت کارکردن

داستان نمایش "ظهور ناگهانی مرگ" در مورد شخصیتی بنام نات است که درست زمانی که در روزمرگی زندگی و کار، عشق و معنای زندگی خود را از دست داده، با مرگ ملاقات می کند و تلاش می کند که با مرگ مبارزه کند و ...

منتشرشده در تئاتر