سی و یک نما- با دیدن تصویر رضا رشیدپور، مهران مدیری و فرزاد حسنی در برنامه های توروزی میشد امسال را سال آشتی تلویزیون نامید اما با دیدن برنامه ای با احرای اسماعیل میرفخرائی انگار نه تنها سال آشتی بلکه سال امید به حضور سرمایه های بی تکرار تلویزیون نیز هست.

منتشرشده در تلویزیون

سی و یک نما – در دهه ی نود که اجراهای غیرحرفه ای و تقلیدی برنامه های تلویزیونی حوصله ی مخاطب را سر می برد به یاد حرف های یکی از ماندگارترین و باسوادترین مجریان تلویزیونی که از قبل از انقلاب در این حوزه فعالیت داشت افتاده ایم. اسماعیل میرفخرائی که می گفت: "اجرا یک تخصص است که نیاز به دانش و توانایی دارد." این مطلب را به همین بهانه می نویسیم و تقدیم می کنیم به او که ایکاش دوباره برگردد تا روی  صندلی اجرای تلویزیون بنشیند و ما هم ببینیم و لذت ببریم. مطلبی با عنوان آنهائی که اجرای تلویزیونی را متحول کردند:

منتشرشده در تلویزیون