سی و یک نما- برنامه ترکیبی "صبح به خیر ایران" قدیمی ترین برنامه ای که برای شروع یک روز تلویزیون روی آنتن می رفت و در سالهای اخیر به دلیل عدم تنوع، نوآوری و جذابیت بیشتر مخاطبش را از دست داده بود تعطیل شد.

منتشرشده در تلویزیون