سی و یک نما - معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی» با همکاری خانه سینما، فراخوان چهارمین دوره این رویداد را منتشر کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی طی حکمی، "بهروز محمودی بختیاری" را به عنوان دبیر چهارمین دوره ی جوایز پژوهش سال سینمای ایران انتخاب کرد.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما- اطلاعیه و نحوه ارسال آثار به دبیرخانه جایزه پژوهش سینمایی سال منتشر شد.

منتشرشده در سینمای ایران