سی و یک نما - ۱۲۰ فیلم وارد مرحله‌ داوری جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران شدند.

منتشرشده در سینمای ایران