سی و یک نما - فیلم های عاشقانه بسیاری ساخته شده، در این لیست فیلمنامه های برتر عاشقانه 20 سال اخیر را جمع کرده ایم که برای بهترین فیلمنامه اصلی یا اقتباسی در مراسم اسکار معرفی نشده اند.

منتشرشده در سینمای جهان

سی و یک نما- جوایز فیلمنامه اقتباسی اسکریپتر به فیلم "مهتاب"، و سریال های "مدیر شب" و "مردم در برابر او. جی سیمپسون" رسید.

منتشرشده در سینمای جهان